IGA KLIENT ON  OLULINE

Me hoolime oma klientidest. Nõustame Teid heameelega  ja aitame leida optimaalse elektriostu lahenduse.

EESTI ELEKTRITURG

Eesti elektriturg avanes 2006. aastal vaid suurtarbijatele ja ajavahemikus 01.04.2010 kuni 31.12.2012 elektriturg oli avatud 35% ulatuses. Alates 01.01.2013 turg on avatud kõikidele turuosalistele.

Aprillis 2010 laienes Eestisse Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot, luues päev-ette kauplemisega elektribörsi (Elspot) hinnapiirkonna EstLink (praegu Eesti) ning alates 19.10.2010 on Eesti liitunud ka päevasisese kauplemise turuga Elbas.

Nord Pool Spot’i laienemine Balti riikidesse oli võimalik tänu ühendustele Põhjamaadega. Tänase seisuga Eesti omab ühendusvõimsusi Soomega (ca 1000 MW), Lätiga (ca 600 MW) ja Venemaaga (ca 900 MW). Tugevaid ühendusvõimsusi naabritega omavad ka meie lõunanaabrid Läti ja Leedu, kusjuures Leedus 2015. a lülitati töösse alalisvooluühendused Rootsi (700 MW) ja Poolaga (ca 500 MW). Nimetatud ühendused annavad kolme Balti riigi tarbijatele juurdepääsu suurtele elektriturgudele erinevates Euroopa piirkondades, luues sellega võimalusi konkurentsi tugevdamiseks ja soodsamate hindade kujundamiseks.

Eestil endal on tugev tootmispotentsiaal, mis lubab katta ise oma tarbijate vajadusi. Süsteemioperaatori Elering AS andmetel on Eestile vajalik tootmisvaru tarbimisnõudluse rahuldamiseks olemas kuni 2023. a. ja seda ka erakordsete külmade talvede korral 10%-lise varu arvestamisel.

Elektrituru käivitamisel ja edasisel arendamisel suur tähtsus on olnud ühtsel andmevahetusplatvormil (Andmeladu), mida haldab süsteemioperaator Elering AS. Andmelattu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed.

Eesti elektrituru edasist arengut lähiajal soosib asjaolu, et 2016. a. lõpuks kõik vananenud kohtloetavad elektriarvestid vahetatakse välja uute kaugloetavate arvestite vastu.

Kaugemas perspektiivis elektritriturgu Eestis hakkab mõjutama Balti süsteemioperaatorite poolt algatatud projekt Balti bilansituru ühendamiseks Põhjamaades toimiva bilansituruga, mis on kavandatud alates 2018. a.